top of page

ZA KLINETE SA BALKANA

Imajući u vidu konkretne potrebe, namere i zahteve naših klijenata, uvek je neophodno najpre sagledati sve elemente koji su od značaja za izvršenje određenog angažovanja.


Naši advokati ne određuju cene usluga paušalno, ali, iako postoji cenovnik usluga, konačna cena zavisi od mnogobrojnih faktora (toliko mnogobrojnih da ih je u ovom opisu neracionalno navoditi pojedinačno).


Zato je najpre neophodno u potpunosti razjasniti poslove koje je potrebno odraditi, a to činimo u direktnom razgovoru sa klijentima, uvidom u podatke, i pregledom bitne dokumentacije koju nam klijent predočava. Tom prilikom sagledavamo želje i potrebe klijenta u svetlu važećih zakona, propisa i po potrebama konkretnog predmeta.

Treba imati u vidu i da su zakoni i drugi propisi (kao i njihova tumačenja!) komplikovani i nerazumljivi laicima, a uz to, još se i često menjaju. Takođe, važno je napomenuti da i stranke često imaju veoma različite potrebe i specifične probleme i zahteve, tako da je definisanje posla telefonskim razgovorom najlošiji mogući pristup slučaju. U praksi se nebrojeno puta pokazalo da uopšteni telefonski razgovori lako dovode do nesporazuma.


Iz navedenih razloga, najvažnije je najpre precizno definisati vrstu i obim posla, nakon čega se mogu precizno obračunati cena usluge, rokovi i drugi bitni elementi.


Da bi vam pružili najpotpuniju uslugu i detaljno sagledali sve u vezi vašeg slučaja ili predmeta, najbolje je da se klijent i advokat sastanu lice-u-lice. Ukoliko se postigne dogovor o korištenju nasih usluga, klijent će uplatiti avans po dogovoru

Courthouse
ZA KLINETE SA BALKANA: About

GET IN TOUCH

If you’d like to book an introductory meeting or get more information about our practice areas, get in touch today.


Disclaimer: this inquiry does not create an attorney client relationship.

77 W Wacker Dr., Suite 4500
Chicago, IL 60601

p/f/c: 312.546.4815

Hvala

ZA KLINETE SA BALKANA: Contact
bottom of page